twitter facebook draugiem Strencu Biblioteka - 2010.gads

Asinsbalss runā savu un nevajag to pārtaisīt

Aldis Dubļāns 21.12.2010. 12:30   Izdrukāt
Sedā pašdarbniekiem ir atvēlētas telpas skolā. Viņu darbu koordinē pilsētas kultūras darba organizatore Arta Šomase.

Ģitāristu pulciņu gan bērniem, gan pieaugušajiem vada Strenču mūzikas skolas un vidusskolas filiāles skolotāja Jeļena Tēraudkalne. Tas darbojas otro gadu, un šogad būs redzams arī Jaungada svinībās un arī pensionāru vakarā. Šo instrumentu apgūst daudz sedēniešu, un pulciņš pilsētā ir populārs.

 

Jaunākais ir trešās klases skolnieks, bet vecākā jau cienījamos gados. Jo īpaši liela piekrišana ir Jeļenas vadītajam krievu tautas ansamblim. "Pašlaik daudz dziedam tautas dziesmas. Ļoti radošs kolektīvs un mani allaž atbalsta," "Ziemeļlatvijai" sacīja J. Tēraudkalne.

 

Saglabāti vecie tērpi
"Varam lepoties un dižoties ar tautas ansambli, tās izteikto solisti Zinaidu Meļņikovu un Valentīnu Gorņaku ar viņas spēlēto podiņakordeonu. Pašlaik viņa apmeklē arī ģitāras spēles nodarbības," stāsta A. Šomase.

 

Viņu ir aizkustinājušas Zinaidas aristokrātiskās manieres un degsme, ar kādu šī sieviete dzied solo dziesmas. Viņa katru dziesmu izdejo un izdzied ar visu ķermeni. Visām 10 dziedātājām acis mirdz. Jautāta, vai ansamblim ir arī nosaukums, Arta atbild, ka tas vēl nav izlemts. "Gribējām dot vārdu "Sudaruška", taču uzzinājām, ka viens tāds ansamblis Latvijā jau ir.

 

Sudaruška krievu valodā ir sieviete vecāka par jaunu, bet jaunāka par vecu, izdarīga, šika un māk sevi parādīt," skaidro A. Šomase.


Kad dzied šis ansamblis, skatītāji parasti dejo līdzi. To it visur labi uzņem. Sievas ir dziedājušas Valmierā, Burtnieku novadā, un 26. decembrī dosies uz Zilokalnu. Ansamblis dziedāja arī pilsētas egles iedegšanā kopā ar skolas bērniem. Šajā pasākumā piedalījās ļoti daudz sedēniešu. Šis kolektīvs noteikti dziedās arī Jaungada naktī.


"Asinsbalss runā savu un nevajag to pārtaisīt," par šo kolektīvu saka Arta Šomase. Viņa priecājas, ka Z. Meļņika kopš kultūras nama darbošanās laika ir saglabājusi krievu tautas tērpus, dažus savākusi no vietējiem iedzīvotājiem un turpmāk tos izmantos ansambļa darbībā svētku un koncertu reizēs.

 

Lustējas gandrīz līdz rītam
Sedā jau daudzus gadus ir veidojušās jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas. Pilsētas centrā iedzīvotāji pie egles pulcējas pulksten vienos.

 

"Tam nav nekādas sasaistes ar Maskavas laiku. Jauno gadu visi sagaida savās ģimenēs un tikai pēc tam pulcējas pie egles, dedzinot ļoti daudz brīnumsvecīšu. Gaisotne ir ļoti lustīga. Pagājušajos svētkos dejojām un lustējāmies līdz pulksten četriem no rīta. Tā ir patiešām neaizmirstama atmosfēra," stāsta A. Šomase.


Sedā Rajas Vasiļjevas vadībā darbojas austrumu deju jeb vēderdejotāju pulciņš. Dalībnieces pašas ir sarūpējušas nepieciešamos tērpus. Pēdējā nozīmīgākā uzstāšanās šim kolektīvam bija Valgas kultūras centrā mākslu mēneša ietvaros. Skatītājiem patika. "Viņas strādā ar prieku, un tāpēc ir viegli," atzīst A. Šomase.


Vēl skolā Anatolija Štainmillera vadībā divas reizes nedēļā notiek fitnesa nodarbības jauniešiem un speciāla programma sievietēm.


Kultūras dzīves organizatore ir pateicīga Strenču vidusskolas Sedas filiāles vadītājai Gaļinai Meļņikovai par lielisko sadarbību, par atbalstu, sapratni un līdzi jušanu, jo nekad nav dzirdēts vārds "nē".

 

Palīdzība allaž saņemta arī no bibliotekāres Nadeždas Rudzītes, kura vienmēr palīdz uzrakstīt kādu afišu, jo Arta atzīst, ka viņas krievu valodas zināšanas nav spīdošas. Tā nu, kopā liekot spēkus, kultūras dzīve, neraugoties uz kultūras nama trūkumu, nav apstājusies.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=18307 
5957
SEDAS PILSĒTAS SVĒTKI
Apskatīt komentārus (1)


2010-08-06

 

 


21. augustā Strenču novada Sedas pilsēta svinēs pilsētas svētkus, piedāvājot iedzīvotājiem un viesiem plašu kultūras un sporta programmu.

            Viena no pilsētas svētku aktivitātēm – Strenču novada bērnu labdarības sporta olimpiāde, kurā aicinām piedalīties bērnus vecumā no 7 līdz 10 gadiem.

            Dalība - ziedojums – 1 vai vairāk rotaļlietas (jaunas vai no saviem krājumiem). Pēc olimpiādes rotaļlietas tiks nodotas labdarībai – Smiltenes bērnu un ģimenes atbalsta centram, Ērģemes bērnu namam, Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādei.

            Pasākuma mērķis – radīt bērnos līdzjūtību pret līdzcilvēkiem, aktivizēt Strenču novada sporta dzīvi , veicināt starpnovadu sadarbību.

 

            Lūdzam pašvaldības atbalstīt sava novada dalībniekus!

 

Olimpiādes norises laiks un vieta:

-          2010. gada 21. augustā Sedas pilsētas stadionā no plkst.10.00 līdz 13.00

-          Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 10.00

 

 

Olimpiādes dalībnieku pieteikšana līdz 17.08.2010. Strenču novada Sedas pilsētas pārvaldē – Skolas laukums 1, Seda, Strenču novads.

Tālrunis: 64781455

e-pasts: seda@strencunovads.lv

 

 

19. SEDAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA

Sedas pilsētas stadionā

21.08.2010.

   

·       no plkst. 9.00 – 10.00 Bērnu labdarības sporta olimpiādes dalībnieku reģistrācija;

·       konkurss „Mana ziedošā pilsēta”;

 

·       no plkst. 10.00 – darbosies gadatirgus;

·       plkst. 10.00 – Sedas pilsētas 19. svētku atklāšana;

                       Bērnu labdarības sporta olimpiādes atklāšana;

 

·       plkst. 11.00 – darbosies piepūšamā atrakcija „Dino parks”;

·       plkst. 12.00 -  radošā darbnīca bērniem;

·       plkst. 13.00 – bērnu labdarības sporta olimpiādes noslēgums – apbalvošana;

 

·       plkst. 14.00Sedas pilsētas sporta sacensību atklāšana

-         individuālie sporta veidi

-         dvieļu bols

-         plkst. 16.00 starpnovadu mini futbols (7:7)

 

·       plkst. 17.00- Sedas pilsētas sporta sacensību noslēgums, uzvarētāju apbalvošana;

 

·       plkst. 17.30 – Strenču Jaunais teātris „Jokdaris”

A.  Upīts - komēdija „ Dzimšanas dienas rītā”;

·       plkst. 18.30Koncerts – uzstājas tautas deju ansamblis no Rīgas „Ivuška”;

·       no plkst. 20.00 – 22.00 – diskotēka bērniem;

·       plkst.22.00 – zaļumballe – spēlē grupa „Bums”.

                                                                                                                

 

APSTIPRINĀTS              

                                                   ar  Strenču novada domes

2010.gada 21.jūlija domes sēdes

lēmumu, protokols Nr.11.46.§   

                                                                                                                                                    

Strenču novada bērnu labdarības sporta olimpiādes

NOLIKUMS

 

Vieta un laiks - Strenču novads, Sedas pilsētas stadions - 2010.gada 21.augustā.

Sacensību sākums - plkst. 1000 .

Noslēgums, apbalvošana - plkst. 1300 .

Vadība - bērnu olimpiādi organizē un vada Strenču novada Sedas pilsētas pārvaldes darbinieki, uzaicinātie tiesneši un speciālisti no novada.

Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Brjuņins

Galvenā sekretāre: Gunta Ungure

Programma:

·         Krokets;

·         Riņķa likšana uz mērķi;

·         Metāla bumbu mešana mērķī;

·         Tenisa bumbiņu mešana aplī;

·         Staigāšana ar koka kājām;

·         Boulings;

·         Baļķa ripināšana;

·         Skriešana pāri dēlim;

·         Velosipēdu figurālā vadīšana;

·         Pils būvēšana.

Dalībnieki - piedalās visu novadu un pilsētu bērni no 7-10 gadu vecumam, sadaloties grupās zēni un meitenes, pa vecumiem no 7-8 gadiem un 9-10 gadiem.

Olimpiādes mērķis – radīt bērnos līdzjūtību pret līdzcilvēkiem, aktivizēt Strenču novada sporta dzīvi , veicināt starpnovadu sadarbību.

Vērtēšana - Visi dalībnieki var piedalīties visos sporta veidos. Katram dalībniekam tiek aizpildīta spēlētāja kartiņa, kurā iekļauti visi 10 sporta veidi. Šajā kartiņā tiek atzīmēti dalībnieka rezultāti. Olimpiādes beigās šī kartiņa tiek iesniegta sekretariātā rezultātu apkopošanai. Šo kartiņu var  saņemt atpakaļ kā  piemiņu par labi pavadīto dienu un paveikto darbu.

 

Apbalvošana - Olimpiādes noslēgumā apbalvo 1.-3. vietu ieguvējus ar diplomu.

Katrs dalībnieks saņem diplomu par piedalīšanos.

Pieteikumi - Sedas pilsētas pārvaldē, Skolas laukums 1, Seda, Strenču novads, tālr. 64781455,

e-pasts: seda@strencunovads.lv līdz 17.08.2010.

 

OLIMPIĀDES PROGRAMMA ATSEVIŠĶOS SPORTA VEIDOS

 

1.      Krokets - uz laukuma atrodas 7 vārti un 2 divkāršie vārti. Spēles uzdevums, ar kroketa āmuru sitot pa bumbiņu, ar mazāko skaitu sitienu izspēlēt visus vārtus. Sitienu drīkst turpināt tikai tad, kad bumbiņa ir apstājusies. Labākais rezultāts tam, kas ar vismazāk sitieniem izspēlējis visus vārtus.

2.      Riņķu  likšana uz mērķi - dalībniekam priekšā atrodas piecas dažāda veida plastmasas pudeles. Dalībnieks atrodas 2 metru attālumā no pudelēm, un ar kārts palīdzību visus piecus riņķus pēc iespējas īsākā  laikā uzliek uz pudelēm. Labāko rezultātu iegūst tas, kuram ir vismazākais laiks.

3.      Metāla bumbu mešana mērķī - dalībnieks atrodas 7 metru attālumā no mērķa, katrs dalībnieks met 2 bumbiņas. Labāko rezultātu iegūst tas, kurš vienu no abām bumbām aizmetis vistuvāk mērķa centram.

4.      Tenisa bumbu mešana aplī - dalībnieki atrodas 3 un 5 metru attāluma no apļa. Dalībniekam jāmet 10 tenisa bumbas vertikālā aplī. Labākais rezultāts lielākā skaita bumbiņu metējam mērķī.

5.      Staigāšana ar koka kājām - dalībnieks uzkāpjot uz koka kājām sāk ceļu, labākais rezultāts tam, kas nostaigā vislielāko ceļa gabalu.

6.       Boulings - 15 boulinga ķegļi atrodas 10 metru attālumā no starta līnijas. Ķegļus apgāž ar futbola bumbas palīdzību. Katrs dalībnieks met 3 reizes. Labākais rezultāts tam, kas apgāzis visvairāk ķegļu.

7.      Baļķa ripināšana - Uz 6 m laukuma atrodas 2 baļķi, kur viens baļķis jāripina ar roku palīdzību (turp un atpakaļ), bet otrs ar kāju palīdzību (turp un atpakaļ). Labāko rezultātu nosaka pēc īsākā laika.

8.      Skriešana pāri dēlim - 6 baļķi atrodas 2 metru attālumā viens no otra. Uz pirmā baļķa atrodas slīpi novietoti 2 dēļi, kas ir 2,5 metru garumā. Dalībnieks skrienot pāri šiem dēļiem nokļūst līdz dēļa beigām, pārceļ dēļus uz priekšu uz nākamo baļķi. Tā skrien visu trasi (turp un atpakaļ). Labāko rezultātu nosaka  pēc īsākā  laika.

9.      Velosipēdu figurālā vadīšana - dalībniekiem nepieciešams ar velosipēdu izbraukt 6 figūras visīsākajā laikā (startēšanai velosipēdi būs uz vietas, dalībnieks var startēt ar savu velosipēdu).

·         Dalībniekam ir jābrauc pa dēli, kas ir 15 cm platumā un 3 metru garumā. Ja dalībnieks nobrauc no dēļa - sods 4 sekundes.

·         Čūska - laukumā novietoti 6 konusi, 1,5 m attālumā. Ja nogāž vai izlaiž kādu konusu -sods 3 sekundes.

·         Aplis- celiņa platums 30 cm, diametrs 5 m. Dalībniekam ir jābrauc pa šo celiņu. Celiņa malas apzīmētas ar kvadrātiem. Aizskarot kvadrātu - sods 1 sekunde.

·         Šūpoles - platums 25 cm, un garums 2,5 m. Dalībniekam jābrauc pāri dēlim, kas šūpojas. Nobrauc no dēļa - sods 5 sekundes.

·         Vārti- dalībniekam ir jābrauc caur vārtiem, kur no riteņa stūres abās pusēs ir 3 cm attālums. Pieskaroties vārtiem -sods 5 sekundes.

10.  Pils būvēšana - Katram dalībniekam no 12 detaļām jāuzbūvē  pils. Labākais rezultāts-īsākais laiks.

 

Strenču novada domes priekšsēdētājs                  J. Pētersons

 

http://www.strencunovads.lv/index.php?p=&lang=1357&a=2&b=1&lbu=5957

 

 

Sedā būs kultūras nams

Aldis Dubļāns 20.05.2010. 10:37   Izdrukāt
Sedā gluži tāpat kā visās skolās tuvojas mācību gada beigas, notiek pārbaudījuma darbi un eksāmeni. Izlaidumam gatavojas astoņi 9. klases skolēni. 12. klases skolā šogad nav.

Visi astoņi ir uzrakstījuši iesniegumu, ka vēlas izglītību turpināt Sedā. Iespējams, ka šī klase būs lielāka, jo daži skolēni, tostarp arī no Valkas pamatskolas, ir izrādījuši interesi par iespēju mācīties Sedas skolā. Strenču novada vidusskolas Sedas filiāles vadītāja Gaļina Meļņikova, vaicāta, vai viņu pašlaik apmierina devīto sekmes, atbild apstiprinoši.

 

Trūkst sporta skolotāja
Skolā ārpusmācību programmā darbojas mūzikas pulciņš, kuru reizi nedēļā vada Vijciema pamatskolas skolotāja Sandra Gaile. Šajā mācība gadā skolā bija problēma ar sporta skolotāju. Ir potenciāli spējīgs puisis, kurš tikai nesen uzsāka studijas Sporta akadēmijā un tikai vienu dienu nedēļā strādā Sedā. Šī iemesla dēļ sportiskās aktivitātes skolā ir niecīgas.

 

Protams, darbojas trenažieru zāle, taču profesionāla konsultanta tajā nav. Vēl ir iespējas apmeklēt aerobiku un sporta spēļu pulciņu. Skolas vadītāja ļoti vēlas, lai skolā būtu pastāvīgs sporta skolotājs. Diemžēl tam nevar atvēlēt vairāk mācību stundu, nekā priekšrakstos noteikts. Šā iemesla dēļ to nebūs viegli atrast.


Vēl skolā darbojas vides pulciņš. "Bērni audzēja puķes. Tās uzdāvināja Sedas veco ļaužu pansionātam teritorijas izdaiļošanai un arī skolas apkārtnes labiekārtošanai," stāsta vadītāja. Viņa priecājas, ka pilsētas komunālais dienests ir daudz izdarījis, lai lielā apaļā dobe skolas priekšā izskatītos tik gaumīga.

 

Lepojas ar muzeju
Tā kā Sedā nav kultūras nama, kas savulaik bija visnotaļ cienījams un aktivitāšu pilns, tad skola izlēmusi trīs telpas atdot šai iestādei. Paredzēts daļu pirmā stāva piebūves atdot šim mērķim. "Praktiski jau tur strādās mūsu skolēni.

 

Necerēti liela piekrišana ir ģitāristu pulciņam. Visu vecumu skolēni ir iegādājušies instrumentus un tur darbojas ar lielu prieku," smaida vadītāja. Viņa teic, ka skolai būs mazāk rūpju, jo kultūras namam būs atsevišķa ieeja.


G. Meļņikova ar lepnumu izrāda skolas muzeju. Patiesībā viņa to ir dibinājusi un pašironiski piebilst" "Pieļauju, ka ar mani tas arī beigsies." Skolas vadītāja atzīst, ka ekspozīcija ir izveidota lielākoties ar skolēnu rokām un profesionāla padoma eksponātu pareizai glabāšanai un restaurācijai pietrūkst.

 

Nenoliedzami, ka muzejā var sajust padomju laika elpu, Sedas ciemata dibināšanas vēsturi ir daudz fotogrāfiju, kas liecina par vsituāciju pirms pusgadsimta. Nekad nebiju redzējis fotogrāfiju, kurā attēlota būvēta arka, caur kuru varēja iebraukt pilsētā. Tā bija vienotā stilā ar visu ciemata arhitektūru. Aiz katras bildes slēpjas interesants stāsts.

 

Kārto skolas dokumentāciju
Nesen no komandējuma ir atgriezusies Strenču vidusskolas direktore Dace Gaigala, un tā kā Sedas skola ir Strenču vidusskolas filiāle, tad attiecīgi un precīzi jāsakārto visa dokumentācija. "Strādājam, lai skolā būtu vienotas prasības un kopš 1. septembra abas skolas būtu vienotā sistēmā, kaut arī atrodas atsevišķi," stāsta skolas vadītāja.


Katra klase ir izstrādājusi mācību gada noslēguma ekskursijas plānu. Visticamāk, ka katra klase transporta izmaksu dēļ savus plānus nevarēs īstenot, tāpēc klases tiek apvienotas un skolēni ar audzinātājām lemj, kā pēc iespējas vairāk redzēt un uzzināt. Skolēni atkarībā no vecuma ir izteikuši vēlēšanos apskatīt Minhauzena muzeju, Cēsu un Ērģemes pilsdrupas un daudzas citas vietas.

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=14756

Sedā atjaunojas kultūras dzīve

Inga Karpova 09.09.2009. 12:45   Izdrukāt
Sedas vidusskolas telpās notika interesentu pirmā tikšanās ar jauno pilsētas kultūras dzīves organizatori Artu Šomasi.

 

"Ziemeļlatvija" jau ir rakstījusi, ka Sedā nav sava kultūras nama. Bijusī kultūras nama ēka jau ilgus gadus ir pamesta un neapkurināta. Pēc pašvaldību apvienošanās Seda ir Strenču novadā. Sedas domes pārvaldes vadītāja Irina Andrejeva Jērcēnu pagasta folkloras kopas "Mežābele" vadītājai A. Šomasei piedāvājusi, pilsētā atjaunot kultūras aktivitātes, pagaidām gan tikai uz pusslodzi.


"Ja būs sedēniešu atsaucība un vadītāju ieinteresētība, tad izveidosim vairākus mākslinieciskās pašdarbības pulciņus," stāsta A. Šomase. Plānots, ka Sedā varētu darboties krievu folkloras kopa, ģitāspēles un vēderdeju pulciņš, kā arī senioru deju kopa.

A. Šomase ir pārliecināta, ka ar izvirzīto mērķi tiks galā, un uzskata, ka tā būs viņas misija šajā apdzīvotajā vietā, kur pārsvarā dzīvo tikai krievvalodīgie iedzīvotāji, ieviest kaut ko nebijušu un interesantu.


A. Šomases pirmā atrādīšanās sedēniešiem bija pilsētas svētkos, kur notika viņas organizētais koncerts.

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=9968

Tulkotājs
Ieejas forma
Kalendārs
«  Marts 2018  »
PrOTCPkSSv
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0