twitter facebook draugiem Strencu Biblioteka - 2012.gads

Turpināsies tranzītielas rekonstrukcija Strenčos

Iveta Ence, Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta vadītāja 15.10.2012. 19:19   Izdrukāt
Šā gada 10.oktobrī noslēgta vienošanās starp Strenču novada domi un Satiksmes ministriju par Eiropas Savienības fonda projekta „Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā" Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/023 īstenošanu.

Projekta „Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā" mērķis ir nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi, kā arī uzlabot vides pieejamību tranzītielas posmā.

 

Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt brauktuves un ietvju segumu Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai. Projektā plānots izbūvēt veloceliņu un velojoslas, rekonstruēt autobusu pieturvietas un tiltu pār Strenčupīti. Plānots arī rekonstruēt lietus ūdens kanalizāciju, ielas apgaismojumu un elektroapgādi,  pārbūvēt sakaru vājstrāvas tīklus. Darbus paredzēts uzsākt 2013.gadā.

 

Īstenojot šo projektu, tiks turpināta tranzītielas infrastruktūras uzlabošana Strenčos, kas uzsākta, īstenojot projektu „Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā". Līdz ar to tuvāko gadu laikā tiks sakārtots viss tranzītielas „A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža" posms Strenču pilsētas teritorijā. 

 

Projekta „Tranzītielas posma Rīgas ielā un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā" kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 081 014,43 lati, no kurām 84,99% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 3% - valsts budžeta dotācija un 12,01% - Strenču novada domes līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošana notiek darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta sistēmas attīstība" 3.2.1.2.aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 30.jūnijam.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=28946


Par ūdenssaimniecības sakārtošanas darbu norisi Strenčos

Zaiga Auniņa, Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta projektu koordinatore 26.09.2012. 08:48   Izdrukāt
Par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps" (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030) realizāciju 2011.gada 19.jūlijā noslēgta Vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Strenču novada domi.

Projekta ietvaros Strenčos paredzēta esošo ūdensvadu rekonstrukcija, jaunu ūdensvadu izbūve, jaunu kanalizācijas vadu izbūve, jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve, 3 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Projekta rezultātā uzlabosies un paplašināsies centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.

 

Darbus veic SIA „Vidzemes energoceltnieks". Būvdarbus atbilstoši būvdarbu līgumam paredzēts pabeigt novembra beigās.

 

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projektā paredzētie darbi Valkas ielā tiek veikti vienlaicīgi ar ERAF līdzfinansēto projektu „Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā", pēc kura realizācijas tiks nodrošināta satiksmes uzlabošana un drošība šajā ielas posmā.

 

Darbi risinās, savstarpēji pārņemot un nododot no vienas būvniecības firmas otrai attiecīgi sakārtotus ielas posmus, lai otra firma varētu turpināt darbus atbilstoši savai specifikācijai un noslēgtajiem līgumiem. Uzsākti darbi arī Zemitāna ielā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 351 402 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85 % - 298 692 LVL, bet pašvaldības budžeta finansējums - 52 710 LVL. Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas būs zināmas pēc visu būvniecības darbu veikšanas.

 

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4. prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1. pasākums „Vide" 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=28678

Strenčos sāk pārbūvēt tranzītielu

Sākot no otrdienas, braucot cauri Strenčiem, autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Valkas ielas posmā. Tur sākušies būvdarbi, lai rekonstruētu ielu un izbūvētu ūdensvadu un kanalizācijas tīklus.

Satiksme būvdarbu zonā notiek pa vienu brauktuves joslu (slimnīcas pusē), un to regulē luksofors.
Strencēnieši un citi autovadītāji beidzot ir sagaidījuši brīdi, kad Strenčos pārbūvēs Valkas ielas bedraino posmu. Strenču novada dome, saņemot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, sākusi īstenot projektu "Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā".


Paralēli Valkas ielas posma rekonstrukcijai tur jau nākamnedēļ sāksies būvdarbi citā pašvaldības projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Strenčos, trešais etaps". Uzņēmums "Vidzemes energoceltnieks" izbūvēs ūdensvadu un kanalizācijas tīklus, sākot no krustojuma ar Ziedugravas ielu līdz Valkas ielai 19.


Vairāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija" ceturtdien, 23. augustā.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=28256

Strenču tranzītielas posmā augustā sāksies būvdarbi

Augustā Valkas ielas posmu sāks rekonstruēt Smiltenes firma "8CBR", bet apakšzemes komunikācijas (ūdensvadu un kanalizācijas tīklus) tur izbūvēs Valmieras uzņēmums "Vidzemes energoceltnieks".

Būvdarbu laikā satiksme notiks pa vienu joslu. Transportlīdzekļu plūsmu regulēs luksofori, informē SIA "8CBR" darbu vadītājs Aivars Veinbergs.


Šo pirmdien Strenču novada dome un "8CBR" parakstīja līgumu par būvdarbiem projektā "Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā".


Paralēli Valkas ielas posma rekonstrukcijai tur notiks būvdarbi citā projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Strenčos, trešais etaps". Uzņēmums "Vidzemes energoceltnieks" izbūvēs ūdensvadu un kanalizācijas tīklus, sākot no krustojuma ar Ziedugravas ielu līdz Valkas ielai 19.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=27996

Drīzumā uzsāksies ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi Strenčos

Zaiga Auniņa, Strenču novada dome 07.05.2012. 15:00   Izdrukāt
Drīzumā uzsāksies būvniecības darbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps" (identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/051/030), par kuru realizāciju 2011.gada 19.jūlijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Strenču novada domi.

Ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Vidzemes energoceltnieks" par projektā paredzēto darbu veikšanu līdz šā gada novembra beigām.

 

Projekta ietvaros Strenčos paredzēta esošo ūdensvadu rekonstrukcija, jaunu ūdensvadu izbūve, jaunu kanalizācijas vadu izbūve, jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve, 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

 

Projekta rezultātā 85 % jeb 1253 iedzīvotāji tiks nodrošināti ar kvalitatīviem ūdensapgādes pakalpojumiem, kā arī 90 % jeb 1327 iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja izmantot centralizēto kanalizācijas tīklu pakalpojumus.

 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 351 402 LVL, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85 % - 298 692 LVL, bet pašvaldības budžeta finansējums - 52 710 LVL. Projekta īstenošanas faktiskās izmaksas būs zināmas pēc visu būvniecības darbu veikšanas.

 

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4. prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.1. pasākums „Vide" 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros.                                     

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=26936

Cer, ka plūdi Strenčus neskars

Kopš sācis kust sniegs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Strenču posteņa ugunsdzēsēji katru dienu vairākās vietās Gaujā pārbauda ūdens līmeni.

Pagaidām situācija ir mierīga, ūdens līmenis upē nepalielinās, "Ziemeļlatviju" informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Strenču posteņa komandieris Aleksejs Jefimovs.


Ugunsdzēsēji regulāri apseko potenciāli bīstamākās vietas: pie tilta pār Gauju pie Strenčiem, pie mājām "Gaujaskalni", pie Ozola ielas (estrādes) un Beverīnas ielas.
Vairāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija" šodien, 20.martā.

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=26280

Tulkotājs
Ieejas forma
Kalendārs
«  Aprīlis 2018  »
PrOTCPkSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0