twitter facebook draugiem Strencu Biblioteka - Daiļliteratūra

821. Daiļliteratūra

 

 

 

821.131.1-31

Džordāno, Paolo. Pirmskaitļu vientulība : romāns / Paolo Džordāno ; no itāļu val. tulk. Dace Meiere ; red. Cilda Redliha ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 273, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: La solitudine dei numeri primi.
        ISBN 9789984344034.
        Itāliešu romāni.

821.111-31

Rizs, Migels. Mīlas meistars : romāns / Migels Rizs. - Rīga : Atēna, 2002. - [b.p.].

821.113.4

Villumsena, Dorita. Kaķa brīvdienas / Dorita Villumsena ; no dāņu val. tulk. D.Deniņa ; il. V.Ošiņa. - Rīga : Atēna, 2001. - 72 lpp.
        ISBN 9984635740.

821.174-3

Skujiņš, Zigmunds, (1926-1926-). Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; Alda Aleka fotoatt. apstrāde ; Jāņa Ogas vāks ; fotogr.: Arnolds Bariss, Rita Gāle, Gunārs Janaitis, [u.c.]. - Rīga : Mansards, 2005- (McĀbols). - 529, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. - Grāmatā publicētie attēli: 529.-[530.] lpp. - Rakstnieka Z. Skujiņa Rakstu 3. sējumā iekļautas līdz šim nepublicētas dienasgrāmatas un piezīmju bloknoti par notikumiem Latvijas literārajā dzīvē 20. gadsimta 60.-90. gados, rakstnieka piedzīvojumi Eiropā, Āfrikā, Amerikā un Austrālijā, stāsti, noveles un ceļojumu apraksti.
        3. sēj. Jūtu ceļojumi : dažādu dimensiju apsēstības.
        Saturs: Ievada vietā. Sapņu revīzija. Ngorongoro krāteris - Āfrikas Paradīzes dārzs. Tokija pirms lielā starta. Parīze - ejot uz diviem teātriem un nākot mājās. Maskava-Parīze: līdzības un atšķirības. Runa Austrālijas latviešu Kultūras dienās 1988. gada 25.-31. decembrī. Rita Gāle: kurzemniece no "Elles ķēķa". Sātana eņģelis. Dzimtene. Sermuliņš uz asfalta. Tosts. Roņu salas Juhaness. Elbrusa šoferis. Notikums zooloģiskajā dārzā. Un vēl... No veciem piezīmju bloknotiem. Ceļojot ar tēvu / Inga Skujiņa. Idejas, kuru stunda sit. Divu paaudžu rakstnieku skatījums. Andra Neiburga sarunājas ar Z.Skujiņu). Laikabiedri. Piezīmes un atsauksmes par Z. Skujiņa Rakstu 2. sējumu.
        ISBN 9984981215. - ISBN 9984988007.
        Proza -- Latviešu.

821.174-3

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; rakstu aut.: Inga Ābele, Lija Brīdaka, Inga Skujiņa, Astrīda Skurbe ; vāka māksl. Jānis Oga ; fotogr.: Leons Balodis, Valdis Ilzēns, Gunārs Janaitis, Kaspars Jēkabsons, Vilhelms Mihailovskis, Raitis Puriņš, Juris Zihmanis. - Rīga : Mansards, 2007 (McĀbols). - 470, [4] lpp. : il., ģīm., karte ; 23 cm. - Grāmatā publicētie attēli: 473.-[474.] lpp.
        5. sēj. Laika upei pāri. Mana romantiskā un proziskā Rīga.
        ISBN 9984981215. - ISBN 9789984988078.
        Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas.
        Proza -- Latviešu. -- Kopoti raksti.

821.174-3

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; rakstu aut.: Georgs Andrejevs, Guntis Berelis, Regīna Ezera, [u.c.] ; vāka māksl. Jānis Oga ; il.: Gunārs Cīlītis, Vidvuds Eglītis. - Rīga : Mansards, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 451 lpp. : il., ģīm., sh. ; 23 cm. - Grāmatā publicētie attēli: 541. lpp.
        6. sēj. Spēcīgie un grēcīgie : pagātne ar rītdienas seju.
        ISBN 9789984812083. - ISBN 9984981215.
        Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas.
        Romāni -- Latviešu. Proza -- Latviešu. -- Biogrāfijas.

821.174-3

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; rakstu aut.: Alberts Bels, Ilgonis Bērsons, Lūcija Garūta, [u.c.] ; vāka māksl. Jānis Oga ; vāka noform. izmantots Raita Puriņa foto ; fotogr.: Gunārs Janaitis, Juris Zihmanis. - Rīga : Mansards, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 517 lpp. : il., ģīm., notis ; 23 cm. - Grāmatā publicētie attēli: 517. lpp.
        7. sēj. Rotaļas tumsā : desmit variācijas par vienu tēmu.
        ISBN 9789984812212. - ISBN 9984981215.
        Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas.
        Proza -- Latviešu.

821.174-3

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; rakstu aut.: Guntis Berelis, Dainis Bērziņš, Arno Jundze, [u.c.] ; vāka māksl. Jānis Oga ; 1. vāka noform. izmantots Gunāra Cīlīša zīm. ; uz 4. vāka Gunāra Janaiša foto ; fotogr.: Māris Ārgalis, Gunārs Janaitis, Inga Skujiņa, [u.c.]. - Rīga : Mansards, 2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 496, [5] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Grāmatā publicētie attēli: [499.] lpp.
        8. sēj. Garu izsaukšana. Miesas krāsas domino.
        ISBN 9789984812328. - ISBN 9984981215.
        Proza -- Latviešu.

821.174-3

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; vāka māksl. Jānis Oga ; vāka noform. izmantota Gunāra Zemgala glezna "Rakstnieks ar platmali mēnessgaismā". - Rīga : Mansards, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 535, [1] lpp. : il., ģīm. ; 23 cm. - Grāmatā publicētie attēli: 535.-[536.] lpp.
        9. sēj. Patiesību karnevāls. Siržu zagļa uznāciens.
        ISBN 9789984812571.
        Rakstnieki, latviešu - Biogrāfijas.

821.174-3

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Raksti / Zigmunds Skujiņš ; rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga ; vāka dizains: Jānis Oga ; vāka noform. izmantots Laura Ogas foto. - Rīga : Mansards, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 605, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 23 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Z. Skujiņa Rakstos ievietotie darbi: 602.-[606.] lpp.
        10. sēj. Pasaule ar kājām gaisā : Pa ceļam uz okeānu ; [romāns, publicistika, esejas].
        ISBN 9789984872179. - ISBN 9984981215.
        Latviešu proza. Latviešu romāni. Latviešu esejas. Dokumentālā proza.

821.174-32

 Zīle, Austra. Draudzīgi kodieni : stāstu krājums / Austra Zīle ; māksl. Aija Bāliņa ; Alda Aleksa vāka un titlp. iekārtojums. - Rīga : Apgāds Mansards, 2009. - 228, [3] lpp. ; 19 cm. - Rakstniece A. Zīle krājumā stāsta par tiem, kas meklē un atrod. Silvija nemeklē, bet atrod gan savas dzīves drupās, gan citu ļaužu dārzos. Ko iesākt ar atradumiem - ar dāvāta suņa draudzību, ar svešu noslēpumu, ar bijušā mīļotā vajadzību tikt uzklausītam, ar sapni "redzēt Parīzi un mirt", ar atskārsmi, ka dievišķi skaistajā Kapri salā tevi pārsteigusi nepareiza iemīlēšanās? Tas vēl nav viss ... Viss atkarīgs no attieksmes pret notiekošo.
        Saturs: Kompensācija. Draudzīgi kodieni. Krimināltango Pumpuros. Kritušās zvaigznes testaments. Bezlaulības vainags. Acs no malas. Tik savam kreklam izstāstīts. Dāvinājums.
        ISBN 9789984812311.
        Stāsti, latviešu.

821.174-32

 Zīle, Austra. Sapņu pils pie jūras : [romāns] / Austra Zīle ; red. Aija Lāce ; māksl. Aija Bāliņa. - Rīga : Mansards, 2009. - 235, [1] lpp.
        ISBN 9789984812519.
        Romāni -- Latviešu.

821.174-32

Zīle, Austra. Vājību garša : stāsti no raibās ikdienas / Austra Zīle ; red. Aija Lāce ; māksl. Aija Bāliņa. - Rīga : Mansards, 2010. - 269, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - A. Zīles literārā darbība aizsākusies prozā, pēc Kinematogrāfijas institūta Scenāriju fakultātes beigšanas pievērsusies kinodramaturģijai - galvenokārt Rīgas kinostudijas mākslas filmu redaktores statusā. Ko gan dažās stundās stāstos cits citam par sevi var pastāstīt astoņi nejaušības kopā savesti cilvēki? Īstais brīdis likt uz zoba un izgaršot citu vājības. Savējās var pierakstīt liktenim, radiniekam, sāncensei, liekai glāzītei - visi slēpņi noderīgi. Tomēr īlenu maisā nenoslēpsi.
        Saturs: KONFEKŠU IZLASE: Serenāde ; Sarkanā magone ; Prozit. SVĒTDIENAS (DAIGAS STĀSTS): Kaķa priekam ; Cilvēka cienīga atpūtai ; Žūrijām un fūrijām. MAIZE UN GAROZAS (SIGITAS STĀSTI): Pašu pelnījums ; Māci mani, māmuliņa ; Neskaitot sīknaudu. UZ MŪŽU NOKAITINĀTS (MAIGOŅA STĀSTI): Par sabojātu gadu miju ; Par neiestāšanos tehnikumā ; Par cīši lobū cylvāku. MELIEM GARAS KĀJAS (ŽANO STĀSTI): Apmiglotais ; Smukais ; Noskatītais. DĒMONU MIELOŠANA (MONIKAS STĀSTI): Aizkulišu versija ; Trīsreiz nozvanīts ; Šķirteņu bazārs. PUĶU VALODA (NORAS STĀSTI): Neaizmirstules ; Naktsvijoles ; Baltie ceriņi.
        ISBN 9789984812830.
        Stāsti, latviešu.

Tulkotājs
Ieejas forma
Kalendārs
«  Maijs 2018  »
PrOTCPkSSv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Statistika

Kopā Online: 2
Viesi: 2
Lietotāji: 0