twitter facebook draugiem Strencu Biblioteka - Sedas purvs

Veclaicene un Sedas purvs četros gadalaikos

Dabas aizsarzdības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām 2015. gadā organizē pasākumu ciklus "Četri gadalaiki Veclaicenē" un "Sedas purvs četras gadalaikos". Pasākumu dalībnieki tiks iepazīstināti ar bioloģisko daudzveidību aizsargājamās dabas teritorijās visos gadalaikos. Tie, kuri piedalīsies visos četros pasākumos, saņems pārsteiguma balvas.

Vidzemes reģionālā administrācija arī šogad organizē dabas iepazīšanas pasākumu ciklus visa gada garumā. Šogad tie notiks jau divās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - aizsargājamo ainavu apvidū "Veclaicene" un dabas liegumā "Sedas purvs". 

Pirmais ziemas pasākums jau šonedēļ. 14. februārī Ķauķu kalna apkaimē Ziemera pagastā. Te notiks slēpojums "Mīlam dabu ziemā". Slēposim ar distanču slēpēm pa sagatavotu trasi, ceļā apstājoties, ieklausoties un vērojot dabu. Mācīsimies atpazīt kādas pēdas sniegā atstājuši meža dzīvnieki, to barošanās vietas, noteiksim sugas pēc ekskrementiem un uzzināsim citus interesantus faktus.  Pulcēšanās Alūksnes novada Ziemera pagasta slēpošanas bāzē „Ķauķu kalns” plkst. 10:00.

Līdzīgs pasākums ar nosaukumu "Dzīvnieku pēdas sniegā" paredzēts 21. februārī dabas liegumā "Sedas purvs". Laika apstākļi noteiks vai tas būs slēpojums vai pārgājiens. Noslēgumā būs iespējams iepazīties ar meža zvēru un putnu izbāžņu kolekciju Mednieku namā.

Pavasara sezonas pasākumi notiks Starptautiskās Putnu vērošanas dienu ietvaros. Dosimies putnu vērošanas pārgājienā pa Sedas purva dabas taku, lai sastaptu gājputnus, kas atgriezušies savās barošanās un ligzdošanas vietās. Veclaicenē darbosies putnu būrīšu izgatavošanas darbnīca. Skatīsimies filmu, klausīsimies putnu balsu ierakstus. Pēc tam jaunos mājokļus izliksim parkā pie Jaunlaicenes muzeja un mācīsimies pazīt putnu dziesmas dabā.  

Vasarā varēs doties izglītojošā pārgājienā pa Sedas purva kūdras izstrādes ceļu, vērojot spāres un citus bezmugurkaulniekus entomologa vadībā. Savukārt "Veclaicenes ezeru izaicinājums" būs laivu brauciens–ekspedīcija ar vairākiem uzdevumiem pa Ievas, Trumulīša un Raipala ezeru. Tie labāk palīdzēs iepazīt ezeru un to krastu dabas vērtības.

Rudenī viens pasākumsbūs veltītsSedas purvahidroloģisko procesu izzināšanai - kas notiek ar purvu pēc kūdras izstrādes. Otrs būs velobrauciens uz Raganu klintīm Vaidavas krastā un Dzenīšu dižvītolu. Tai pašā reizē varēs arī uzzināt interesantus faktus par ģeoloģiskajiem procesiem Veclaicenē un Kornetu-Peļļu gravas veidošanos. 

Pasākumus organizē Dabas aizsardzības pārvalde, sadarbībā ar Veclaicenes, Jaunlaicenes un Ziemera pagastu pārvaldi, biedrību "Veclaicenes avotiņš", Strenču novada domi un mednieku biedrību "Jērcēni".

http://ziemellatvija.diena.lv/cilvekzinas/citas-zinas/veclaicene-un-sedas-purvs-cetros-gadalaikos-95485

Putnu vērošana Sedas purvā

 

Kaspars Funts

 

Sedas purvs ir plašs kūdras purvs, kurā gadu desmitiem notikusi kūdras izstrāde. Vietās, kur kūdra jau norakta, izveidojušās labas putnu vietas – uzplūdināti sekli, ūdensaugiem daļēji aizauguši dīķi un grāvju sistēmas. Putnu vērošanai vieta visinteresantākā ir pavasara un rudens migrācijas laikā, kad šajā mitrājā atpūšas un barojas daudzas zosu, pīļu, bridējputnu, plēsīgo putnu, kā arī zvirbuļveidīgo putnu sugas. Purvs ar tā daudzveidīgajiem biotopiem ir interesants arī ligzdošanas sezonas laikā.

 

Nokļūšana

Sedas purvs atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Valkas rajonā. No Rīgas līdz Sedas purvam ir aptuveni 140 kilometru. Purva labākajām putnu vērošanas vietām – dīķiem, kas uzplūdināti izstrādātās kūdras vietās, – ļoti grūti piekļūt ar autotransportu. Praktiski vienīgā vieta, kur var piebraukt, ir šobrīd vienīgais putnu vērošanas tornis (perspektīvā plānota vēl vairāku putnu vērošanas torņu izbūve šajā mitrajā).

 

Novērojumu vietas

Ja ir vēlme doties vērot Sedas putnus no putnu vērošanas torņa, jābrauc līdz Valmierai, pēc tam pa Valmieras apvedceļu un tālāk pa Valkas šoseju. Strenčos jānogriežas pa kreisi uz Jērcēniem. Jērcēnos nedaudz aiz mājām Ozoli, kas atrodas ceļa kreisajā pusē, jānogriežas pa labi (pēc norādes "Kaņepju ozols 1,4") un jābrauc pa grants un meža ceļu līdz putnu vērošanas tornim Sedas purva ZA daļā (skatīt pievienoto karti). No torņa paveras skats uz atklātiem un daļēji aizaugušiem izstrādātās kūdras dīķiem, pa vidu krūmu joslas un tālumā mežs.

Labu gabalu pirms iebraukšanas purvā uzstādīta ceļa zīmē "Iebraukt aizliegts". Lai brauktu tālāk, nepieciešams saņemt pašvaldības bezmaksas atļauju. To var iegūt Jērcēnos z/s "Laidavas" mājās Ozoli (sarkana ķieģeļu māja ceļa kreisajā pusē nedaudz pirms pagrieziena uz Sedas torni) pie Jāņa Ences, iepriekšējā dienā ar viņu sazinoties pa tālruni 29171961, kā arī Jērcēnu pagasta padomē.

Ja ir vēlme apmeklēt citas Sedas purva daļas, kas putnu ziņā ir ne mazāk interesantas, jārēķinās, ka liels gabals būs ejams kājām, jo cituviet ar autotransportu piebraukšana nav iespējama, turklāt daudzviet pārvietošanos apgrūtinās plati grāvji. Pastāv iespēja vienoties par ekskursiju purvā, braucot ar kūdras izstrādes uzņēmuma AS "Seda" šaursliežu vilcienu. Par to individuāli jāinteresējas AS "Seda" (tālr. 64722113).

 

Torņa pieejamība

Jārēķinās, ka Sedas purvā rudenī notiek medības, tāpēc iepriekš būtu vēlams sazināties ar vietējām mežniecībām (Strenču un Valkas) un noskaidrot apstākļus, pretējā gadījumā vieta var šķist patukša, jo medību laikā putni ir mednieku iztramdīti. Pavasarī un arī rudenī, ja dīķos ir augsts ūdens līmenis, pēdējie 100–200 metri no automašīnas atstāšanas vietas līdz putnu vērošanas tornim jāmēro pa ūdeni, tāpēc nepieciešams "bruņoties" vai nu ar gumijniekiem, vai izturību, basām kājām brienot pa aukstu ūdeni. Turklāt arī automašīnu var nākties atstāt kādus 300 līdz pat 800 metrus no torņa, ja ir augsts ūdens līmenis, ceļš var būt nebraucamā stāvoklī. Sedas purvs atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā – dabas liegumā "Sedas purvs", kas ir arī Eiropas Savienības putniem nozīmīga vieta Latvijā.

Sedas purvs no putnu vērošanas torņa. Foto: K. Funts

 

Putni

Turpmāk uzskaitīta daļa no Sedas tīrelī pavasarī un vasarā novērotajām tipiskākajām un interesantākajām putnu sugām daudzu gadu garumā (pēc www.putni.lv): cekuldūkuris, pelēkvaigu dūkuris, ragainais dūkuris, ziemeļu gulbis, meža zoss, Kanādas zoss, baltvaigu zoss, baltvēderis, pelēkā pīle, garkaklis, prīkšķe, platknābis, brūnkaklis, cekulpīle, gaigala, mazā gaura, garknābja gaura, melnkakla gārgale, jūras ērglis, klinšu ērglis, niedru lija, zivju ērglis, kukaiņu piekūns, bezdelīgu piekūns, lielais piekūns melnais stārķis, lielais baltais gārnis, jūras krauklis, lielais dumpis, dumbrcālis, mazais ormanītis, baltirbe, rubenis, dzērve, laucis, ķīvīte, lielais šņibītis, parastais šņibītis, gugatnis, mērkaziņa, lietuvainis, purva tilbīte, upes tilbīte, mazais ķīris, reņģu kaija, upes zīriņš, baltvaigu zīriņš, baltspārnu zīriņš, melnais zīriņš, meža pūce, pelēkā dzilna, melnā dzilna, ceru ķauķis, Seivi ķauķis, ezera ķauķis, niedru strazds, somzīlīte, bārdzīlīte, mazais svilpis, niedru stērste.

 

Autora adrese:

funtaputni@gmail.com

http://kasparsfunts.googlepages.com/kasparsfunts

atrasts: http://www.lob.lv/lv/Putni_daba/18_2/seda.php

Sedas purvā uzcelti divi jauni skatu torņi 2

Šogad, jūnija vidū Sedas purvā pabeigta divu jaunu skatu torņu būvniecība. Jaunie torņi un pie tiem uzstādītie informatīvie stendi par Sedas purva dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām ierīkoti Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” ietvaros.  

Viens no skatu torņiem atrodas kūdras izstrādes lauka malā un no tā iespējams vērot gan kūdras ieguves procesu, gan mežainās ainavas. Pie torņa apmeklētāji, sekojot norādēm, var nokļūt pa tuvumā esošo dabas taku. Otrs ir putnu vērošanas tornis, kas uzcelts iepriekšējā torņa vietā, kas laika gaitā bija nolietojies un apmeklētājiem kļuvis bīstams. Pie šī torņa var nokļūt, iebraucot Sedas purva dabas liegumā no Jērcēnu puses. Torņa apkārtnē apmeklētāju ērtībām ir ierīkots arī stāvlaukums un tualete.

 

Sedas purvs ir viens no lielākajiem dabas liegumiem Latvijā. Lieguma centrālajā daļā turpinās aktīva kūdras ieguve, bet izstrādātajās platībās ir izveidojušās seklas, daļēji aizaugušas ūdenstilpes, kas ir ļoti piemērotas gan ūdensputnu ligzdošanai, gan ir nozīmīgas gājputnu atpūtas vietas migrācijas laikā.

 

2009.gadā Dabas aizsardzības pārvalde dabas liegumā uzstādīja skatu platformu un informatīvo stendu, savukārt 2010.gadā - sadarbībā ar a/s Latvijas valsts meži Austrumvidzemes mežsaimniecību šajā vietā ierīkota 12 km gara dabas taka.

http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/strenci/sedas-purva-uzcelti-divi-jauni-skatu-torni-67081

 

Pārgājienā pa Sedas purvu

Bioloģiskās daudzveidības dienas pārgājienu 25. maijā dabas liegumā "Sedas purvs” organizē Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Strenču novada domi.

"Pulcēšanās pulksten 10 Strenču autoostas stāvlaukumā. Vispirms visi ar mašīnām brauc uz Jērcēniem, kur ir pārgājiena noslēgums. No turienes ar domes autobusu visus aizved uz Sedu, kur sākas pārgājiens cauri dabas liegumam uz jauno putnu vērošanas torni Jērcēnu pusē,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Rūta Zepa.
Pārgājiens paredzēts apmēram astoņu kilometru garumā pa marķētu taku. Ejot pa to, pārvaldes vides inspektori stāstīs un skaidros, ko redzam visapkārt – dīķus, kūdras izstrādes lietas un daudzas citas dabas vērtības. Pārgājiena dalībnieki aicināti ņemt līdzi binokļus putnu vērošanai.
Laikapstākļus grūti paredzēt. Lai varētu pieiet pie torņa, visticamāk, būs nepieciešami gumijas zābaki (var iet, protams, arī basām kājām), taču ērtības labad mašīnā tos var paņemt līdzi. Ejot pa taku, gumijas zābakus nevajadzēs. 
Paredzamais pārgājiena ilgums – no trijām līdz četrām stundām.
Pa ceļam notiks divu jaunu skatu torņu atklāšana. Torņi uzbūvēti Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide "Natura 2000” teritorijās” ietvaros.

http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/strenci/pargajiena-pa-sedas-purvu-64903

 

Apsaimniekot pirmatnību Sedas purva dīķos Ilva Misiņa
13. augusts, 2012

Foto-Ilva MisiņaFoto-Ilva Misiņa

 

Dabas lieguma apsaimniekotāja Jāņa Ences veikums naudā nav izmērāms. Jānis Ence, zemnieku saimniecības “Laidavas” īpašnieks, izvēlējies ļoti netradicionālu un gandrīz vienīgo tāda veida uzņēmējdarbību Latvijā – apsaimniekot pirmatnību vietā, kur izstrādāta kūdra daļā milzīgā Sedas purva.

 

 

Pustūkstotī hektāru meldri, vilkuvāles, dzegužpuķes, krūmi, bērzi, koku stumbeņi, dziļāki un seklāki ūdens klajumi. Vismaz simt sugu putni, aļņi, vilki, lūši, bebri, brieži un, protams, teju visu sugu zivis. Tāda ir purva dīķu, saliņu un mežu bagātība. Ar mašīnu izbraucamais ceļš labs un pa spēkam arī glauniem riteņiem, bet no purva malas tālāk jāceļo tikai laivās. Arī uz dabas vērošanu pa taku vai līdz skatu tornim balles kurpēs nokļūt nevar – te tiek piedāvāta ļoti savdabīga izklaide kempinga mājiņās bez ērtībām un citiem labumiem.

“Mēs uzskatījām, ka purva teritorijai ir jāpaliek dabas daļai bez jebkādiem izskaistinājumiem, jo tieši tad šai vietai ir vislielākā vērtība – faktiski nenovērtējama vērtība,” uzsver saimnieks un turpina. “Mans darbs Sedas purva izstrādātajā daļā gan sākās krietni agrāk – 1993. gadā, kad putēja kolhozi un pļavas ar sūkņu staciju palika bez uzraudzības. Platības sāka pārplūst, ūdeņos iemitinājās mežapīles, tad pamazām citi putni, zivis un klāt bija nelūgtie viesi – maluzvejnieki un malumednieki. Faktiski tie gadi bija ļoti skarbs laiks, taču šodien esmu gandarīts, ka teritoriju nosargājām.”

Ar policijas atbalstu, Vides reģionālās pārvaldes ieinteresētību, bargiem sodiem un uzraudzību pamazām vien panākta kārtība un godprātīga attieksme. Noziedzīgi nodarījumi pēdējā laikā nav bijuši, jo maluzvejniekiem mutvārdu reklāma ir aizgājusi – uz Sedas pusi patiešām labāk nerādīties, tur ķer ne pa jokam. Arī pēc makšķerēšanas noteikumu izmainīšanas, piemēram, par vienu nārsta laikā nozvejotu līdacēnu vainīgajam nākas šķirties no vairākiem simtiem latu, un tādu summu retais grib maksāt.

Patlaban Sedas dīķi ir iekļauti dabas lieguma teritorijā un tāpēc uzraudzību veic arī Vides reģionālā pārvalde un Dabas aizsardzības pārvalde. Tas nozīmē, ka problēmu gadījumā jebkurā laikā Jānim palīgā dodas šo iestāžu inspektori vai Strenču novada pašvaldības policisti, kuru darba pienākumos ir Sedas purva resursu saglabāšana un aizsardzība.

 

Ence2__Misina_11Eksotika 
ar vilku pēdām

Uz jautājumu, kas vilina cilvēkus ierasties vietā bez jebkādām ērtībām un komforta, dažkārt pat ļoti ekstrēmos laika apstākļos, Jānis atbild: “Tāpēc, ka zina – Sedas dīķi ir vieni no zivju bagātākajiem ūdens resursiem valstī. Tur neviena zivs nav mākslīgi ielaista, visas augušas dabiskā ceļā. Esmu arī konsultējies ar speciālistiem, vai gadījumā nevajag kādus papildinājumus, taču izrādās, ka ne. Tā kā makšķerēšana sākas tikai no 1. jūlija, nārsta laikā zivīm ir pilnīgs miers un arī pietiekama barības bāze. Ne mazāk bagāti šie ūdeņi ir ar putniem, īpaši jau zosīm, kas savukārt interesē medniekus, un, protams, meži ar zvēriem.”

“Laidavu” īpašnieks nodrošina arī vēl kādu savdabīgu medību veidu – ar fotoaparātu jeb gluži vienkārši skatīšanos, būšanu dabā, tātad tūrisma pakalpojumus. Nav daudz vietu uz šīs zemītes, kur netraucēts vari sēdēt purva malā un raudzīties, kā pāris metru attālumā bērzā ligzdu vij somzīlīte, bet skatu tornī binoklī vērot visdažādāko spārnaino radību. Ir sagatavots arī plāns, ko attiecīgi dabas takās piedāvāt interesentu grupām: dzīvnieku vērošana, purva izstrādātā daļa, kūdras ieguves teritorija, vietas, kur jau aug mežs, purva dzelzceļš un citas lietas.

Jānim pašam esot laimējies redzēt jūras ērgli, un ir zināms, ka tas ligzdo purva teritorijā, tomēr “māju” atrast vēl nav izdevies.

Tūristiem īsta eksotika ir redzēt arī vilku pēdas, par ko Jānis nebūt nav sajūsmā: “Pelēči ir ārkārtīgi savairojušies. Jau tagad var dzirdēt jauno vilcēnu gaudošanu, vilki ir staigājuši pat pa pagasta centru, un šis medīšanas limits populāciju parevidē ļoti maz. Ja tāpat turpināsies, nebūs mums stirnu, nebūs staltbriežu un aļņu teļu.”

 

Purva ekonomika

Jāņa bizness ar plašo Sedas dīķu nomu nemaz nav tā īsti naudā un ekonomiskajā izdevīgumā vērtējams. Arī viņš pats piekrīt, ka tajā gadījumā, kad vēlme saudzēt un uzturēt dabu ir lielāka par vēlmi pelnīt, izdevumi krietni pārsniedz ieņēmumus: “”Laidavas” sniedz pakalpojumus, un šajā gadījumā saimniecība ir pilnībā atkarīga no pakalpojuma ņēmēja. Ja cilvēki brauc, izmanto laivas, makšķerē, medī, naudiņa ienāk un to var laist apgrozībā, jo laivas, airi, duļļi lūst, nolietojas, viss ik pa laikam jāatjauno. Daudz jāieliek arī personiskie līdzekļi. Ja rēķina tīri ekonomisko pusi, tad ieņēmumu pietiek nodokļu nomaksai un mazliet inventāra sakārtošanai, taču attīstībai trūkst. Arī ceļš jāuztur izbraucams jebkurā gadalaikā. Protams, ka gribētu vēl kaut ko, plostus, piemēram, laipas, bet pagaidām nesanāk. Neesmu arī tajā grupā, lai tiktu pie kādas projektu atbalsta naudas. Man reizēm jautā, kāpēc nav kempinga mājiņu, asfaltēta piebraucamā ceļa, bet es uzskatu, ka Latvijā tādu vietu pie ūdeņiem pietiek. Sedas dīķi ir un būs pirmatnīgās dabas liegums bez smalkas infrastruktūras, un tie, kuri to vēlas, mani sameklē. Turklāt kaut kādu komfortu purva malā nemaz nevar plānot un izveidot, jo katru gadu purvs kaut ko pamaina pēc sava prāta: vietā, kur varēja, piemēram, iebraukt ar mašīnu pērn, pēc gada var būt gandrīz metru dziļš ūdens un ceļš izskalots.”

Jāni Enci daudzi noteikti pazīst kā visu mūžu ar mežiem saistītu cilvēku. Viņš strādājis gan Strenču virsmežniecībā, gan Valmieras mežniecībā un šobrīd ir mežzinis, mednieks, Strenču novada deputāts, bet par sabiedrības izglītošanu vides jautājumos pirms dažiem gadiem saņēmis arī “Zelta čiekuru”. Šī sabiedrība pirmkārt un galvenokārt ir skolēni, kuri tiek vesti ekskursijās gan uz mežu, gan purvu, rādot un mācot pazīt, izprast un iemīlēt putnus, zvērus, augus. Sadarbībā ar Jērcēnu pagasta bibliotekāri un vēstures pētnieci Ilviju Ķimsi Jānis vēsturiskajā un restaurētajā Jērcēnmuižas kompleksā, kas savulaik piederējis baronam Krīdeneram, vada interesentu grupas arī pa teiksmu pilnām takām ar noslēpumainiem pagriezieniem un atbilstošu stāstījumu.

Viens no Jāņa pēdējiem lolojumiem ir Jērcēnmuižas Baltās klēts restaurācija un aprīkošana, pateicoties LEADER programmas un Strenču novada pašvaldības atbalstam. Klēts telpās izveidota izstāžu un sanāksmju zāle ar modernu tehnoloģisko aprīkojumu, pastāvīga – vairumā Jāņa paša dižmedījumu un putnu izbāžņu kolekcija, šautuve ar pneimatiskajiem ieročiem un atpūtas vieta. Pērn, kad Strenčiem piešķīra Starptautiskās plostnieku pilsētas statusu, Jānis ar domubiedriem īstenoja ideju arī par pamatīga plosta ar vairākām plenēm dabiskā lielumā novietošanu pilsētas tranzītielas malā. It kā jau ar “Laidavām” (tie esot ūdenī veidojošies apļi, kad iemests akmens) nesaistīti, tomēr vajadzīgi un izglītojoši katram, kam interese mērot ceļu uz purva pirmatnību.

Biznesa formula

Starts:

2003. gadā nodibināta zemnieku saimniecība “Laidavas”,

uzsākta ap 500 hektāru ūdens platības apsaimniekošana Sedas kūdras purva izstrādātajā daļā.

Attīstība:

nodrošināta laivu noma makšķerēšanai, atpūtai un ūdensputnu medībām vasarā,

organizēta zemledus makšķerēšana ziemā,

piebraucamā ceļa un infrastruktūras uzturēšana.

Nākotne:

specifisku medību torņu būvniecība,

sadarbība ar Igaunijas medniekiem, liekot lielāku uzsvaru ūdensputnu medībām.

http://www.la.lv/apsaimniekot-pirmatnibu-sedas-purva-dikos%E2%80%A9-3/
 

Purvā būs skatu torņi


Sandra Pētersone 27.05.2011. 08:38 Izdrukāt
Nākamajā gadā Strenču novadā, dabas liegumā "Sedas purvs" būs jaunumi, piemēram, tiks uzbūvēti divi skatu torņi.

Skatīt attēlu (1)

Viens tornis atradīsies Sedas purva ziemeļu daļā, grūti pieejamā vietā; otrs, - iebraucot purva teritorijā no Jērcēnu puses. Veco skatu torni šajā vietā demontēs, jo tas ir sašķiebies un kļuvis bīstams apmeklētājiem, informē Rūta Zepa, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Vidzemes reģionālās administrācijas valsts vides inspektore.


Netālu no jaunā skatu torņa ierīkos stāvlaukumu automašīnām un uzstādīs tualeti. Purvā izvietos arī divus informatīvos stendus un robežu marķējumu - plāksnītes ar ozollapas simbolu.
Šogad notiks projektēšanas darbi un tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Tas viss iekļauts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā projektā "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās". Projektu DAP īstenos 41 īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Latvijā.


R. Zepa aicina dabas draugus Sedas purvu apskatīt arī šovasar, izstaigājot dabas taku vai klusītēm pavērojot ķīru koloniju purvā pie vecā skatu torņa. "Ir tikai viens aizliegums, - līdz 1. jūlijam dabas liegumā "Sedas purvs" nedrīkst makšķerēt. To paredz šā dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi," brīdina inspektore.

 

http://www.ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=21814

 

Sedas purvu var izstaigāt pa jaunu dabas taku

Sandra Pētersone 28.04.2010. 11:28   Izdrukāt

Šīs nedēļas nogalē no 30. aprīļa līdz 2. maijam Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu interesentu piedalīties "Cemex Putnu dienās". Visā Latvijā notiks 20 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas. Darbnīcās varēs gatavot putnu būrīšus.

Putnu dienu rīkošanu atbalsta cementa ražošanas uzņēmums "Cemex" un Dabas aizsardzības pārvalde.
Smiltenes, Valkas, Strenču, Beverīnas un Burtnieku novada iedzīvotājiem tuvākā ekskursiju vieta ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

 

Kolektīvi - uz Burtnieka ezeru
Tā teritorijā sestdien, 1. maijā, putnus vēros Vīsraga dabas takā pie Burtnieka ezera, informē Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ķuze.


Interesentus sestdien gaidīs pulksten 9.00 Valmierā pie Vidzemes augstskolas Cēsu ielā 4, lai visi kopā brauktu ar autobusu, vai arī pulksten 10.00 Burtniekos pie muižas parka vārtiem. Pasākums ilgs līdz pulksten 12.00. Interesentiem iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 29204287 Andim Zvejniekam.


Svētdien, 2, maijā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā putnus vēros Salacgrīvas novada Randu pļavās. Satikšanās - stāvlaukumā pie Randu pļavu norādes šosejas Rīga - Ainaži 110. kilometrā pulksten 9.00. Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot Guntaram Viļļam pa tālruni 26537994.


2. maijā var arī doties uz Gaujas nacionālo parku, Līgatnes dabas takām pie Meža skolas "Pauguri". Tur būs arī aktivitātes bērniem. Darbosies putnu būrīšu gatavošanas darbnīca. Pasākums ilgs no pulksten 12.00 līdz 16.00. Papildu informācija pa tālruni 29433226 (Jānis Bušs).

 

Pa Sedas purvu "izved" norādes
Dabas liegumā "Sedas purvs" šopavasar putnu vērošanas ekskursijas nebūs, jo pirmo reizi to rīkos pie Burtnieka ezera.


Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas aizsardzības nodaļas vecākā eksperte Rūta Zepa iedrošina dabas mīļotājus doties uz Sedas purvu individuāli. Rezervāta darbinieki kopā ar palīgiem no Valsts meža dienesta Valmieras mežniecības šo pirmdien purvā pabeidza ierīkot jaunu dabas taku. "Nomaldīties nevar, jo takā ir izvietotas virziena norādes. Uzstādīti arī 10 stendi ar informāciju par Sedas purva dabas vērtībām," stāsta R. Zepa.


Dabas taku var iziet gan no Sedas puses, kur tā sākas purvā pie skatu platformas, gan arī no Jērcēnu pagasta puses. Jāmeklē norāde ceļa malā,kas ved uz putnu vērošanas torni. Takas kopējais garums ir 12 kilometru.

 

Taču maršrutu var saīsināt, izejot tikai vienu no astoņus vai četrus kilometrus garajiem apļiem, kuri abi kopā veido astotnieka formu. Takas maršrutā ir iekļautas gan tādas Sedas purva teritorijas, kurās kūdras izstrāde nav notikusi, gan izstrādes vietas, gan arī applūdušās teritorijas pēc kūdras rakšanas.
Takas būvi finansēja valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži".

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=14321

Dabas lieguma "Sedas purvs” lielā daļā ir aizliegts zvejot zivis

Sandra Pētersone 05.03.2010. 08:35   Izdrukāt
No īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Sedas purvs" Strenču novadā izņemti nelikumīgi zvejas rīki, un aizturēts pārkāpējs.

 

Pirmajā pārbaudē izņemti seši zvejas murdi un vairāk nekā 30 ūdas. To izlicēji nav noskaidroti. Nākamajā pārbaudē izņemti divi murdi un viens žebērklis. Aizturēts Sedas pilsētas iedzīvotājs, kurš pārkāpis makšķerēšanas noteikumus, zvejojot ar murdu.

 "Lomā bija paturētas 16 līdakas, no kurām 12 bija mazākas par 50 centimetriem. Par šo pārkāpumu piemērojams sods, kas pārsniedz administratīvo sodu, tāpēc materiāli nodoti Valsts policijai, lai lemtu par krimināllietas ierosināšanu," informē ZBR administrācijas vecākā dabas aizsardzības speciāliste Zane Rubene.

 Trešajā pārbaudē 27. februārī izņemts vēl viens murds.

 Dabas liegumam "Sedas purvs" ir izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas apstiprināti Ministru kabinetā un stājās spēkā 2009. gada 26. maijā. Atbilstoši tiem dabas lieguma teritorijai ir izstrādāts zonējums. Liela daļa ar ūdeni klāto Sedas purva platību atrodas regulējamā režīma zonā, un tajā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot uzraudzību. Noteikumi arī paredz, ka visā dabas lieguma teritorijā ir aizliegts veikt rūpniecisko zveju, bet no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam arī aizliegts makšķerēt.

 Rezervāta vecākā dabas aizsardzības speciāliste Rūta Zepa atgādina, ka jau tagad zemledus makšķerniekiem tiek dalīti izraksti no noteikumiem un piešķirta attiecīga teritorijas zonējuma karte. Ar šo informāciju var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā sadaļā "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas", kā arī personīgi pie R. Zepas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Strenču birojā Valkas ielā 16 pirmdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00, vai pa tālruni 26361362.

 ZBR valsts vides inspektors Andis Zvejnieks arī atgādina, ka, sākot no 1. marta, uz diviem mēnešiem aizliegts zvejot un iegūt līdakas, jo zivīm sācies nārsta laiks. 1. martā valsts vides inspektori sarīkoja reidu Sedas purvā kopā ar Strenču novada pašvaldības policijas priekšnieku Jāni Lezdiņu. Reida laikā tika izņemti divi neatļauti makšķerēšanas rīki.

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=13285

Sedas purvā skolēni izliks putnu būrus

Sandra Pētersone 18.02.2010. 13:19   Izdrukāt
Šo sestdien, 20. februārī, Sedas purva dabas liegumā skolēni un pieaugušie izvietos mākslīgās ligzdošanas vietas meža pīlēm un gaigalām. Pulksten 10.00 viņi pulcēsies Jērcēnos un tad dosies uz purvu.

Putnu būrus paši vēlējās darināt Rūjienas novada Jeru pamatskolas skolēni. "Skola izrādīja iniciatīvu un atrada sponsoru materiālu iegādei. Tā ir laba ideja, kā izdarīt kaut ko labu dabai," vērtē Rūta Zepa, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas dabas aizsardzības daļas vecākā eksperte.


R Zepa cer, ka Jeru skolas piemēram varbūt sekos arī Strenču novada un kaimiņu novadu izglītības iestādes, ja vien tām izdosies sameklēt sponsoru. Jeru skolai putnu būriem vajadzīgos materiālus finansēja akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Austrumvidzemes mežsaimniecība.


Jeru skolēni pedagoga Jura Alpa vadībā izgatavojuši 25 būrus meža pīlēm, 10 - gaigalām. Bērniem purvā tos palīdzēs izvietot Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas darbinieki. Skolēnus par mākslīgo ligzdošanas vietu uzstādīšanai piemērotākajām vietām konsultēs Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvji.

 

Pasākumā aicināts piedalīties arī Valsts meža dienesta Valmieras mežniecības mežziņa vietnieks Jānis Ence. "Viņš īpaši labi pārzina Sedas purva teritoriju. Šis dabas liegums ir izcila putnu uzturēšanās un barošanās vieta, pateicoties pārplūdušajām teritorijām pēc kūdras ieguves.

 

Liegumā uzturas un ligzdo vairāk nekā 100 putnu sugas," stāsta Zane Rubene, rezervāta administrācijas vecākā dabas aizsardzības speciāliste. Veidojot mākslīgas ligzdošanas vietas, pastāv varbūtība, ka liegumā ligzdojošo putnu skaits palielināsies.


Putnu būrus meža pīlēm izvietos purvā, savukārt gaigalām paredzētos stiprinās pie kokiem. Tāds darbs paveicams tikai tad, kamēr Sedas purva ūdens klajumus klāj ledus. "Turpmāk skolēni katru gadu apsekos pašu veidotās mākslīgās ligzdošanas vietas, vāks un apkopos informāciju par to, cik no viņu gatavotajiem būriem ir putniem iepatikušies un nepieciešamības gadījumā arī tos labos," skaidro Z. Rubene.


Skolas sīkāku informāciju par šādu sadarbību var iegūt arī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Strenču birojā Valkas ielā 16. Mākslīgo ligzdošanas vietu izveidi un uzstādīšanu atbalsta Dabas aizsardzības pārvalde.

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=13025

Sedas purva dabas liegumā konstatē malu zvejniecību

Sandra Pētersone 16.09.2009. 13:27   Izdrukāt
No Sedas purva dīķiem 10. septembra rītā inspektore Rūta Zepa izņēma un iznīcināja 15 tīklus. Malu zvejnieku izliktajās lamatās bija iepeldējušas līdakas, karūsas un asari.

 "Saprotu, ka ir krīze un cilvēkiem gribas ēst. Taču Sedas dīķi atrodas dabas liegumā, un tajos zivis ķert ar tīkliem nedrīkst. Toties nevienam nav liegts makšķerēt ar spiningu," atgādina Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vecākā eksperte, inspektore R. Zepa.

 Dabas liegumam "Sedas purvs" Strenču novadā ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, un viņa kontrolē to ievērošanu.

 Tīklu izlicējus neizdevās pieķert. Toties dienu vēlāk, 11. septembrī, inspektore sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolus diviem Plāņu pagasta iedzīvotājiem.


Noteikumi paredz, ka makšķernieks lomā drīkst paturēt piecas līdakas, kuras izmērā ir lielākas par 50 centimetriem. Viens plānēnietis Sedas dīķos bija noķēris astoņas līdakas, no kurām mazākas par atļauto izmēru bija sešas.

 Otram lomā bija sešas līdakas, izmēram neatbilda bija četras. Turklāt vienam zivju ķērājam nebija makšķerēšanas kartes, kas arī ir administratīvi sodāms pārkāpums.

 Plāņu iedzīvotājiem sastādīti protokoli atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. panta pirmajai daļai par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu. Protokolus izskatīs un sodu piemēros Valmieras reģionālā vides pārvalde.

 R. Zepa atgādina, ka no 2007. gada ir stājušies spēkā jauni sodi par zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu. Piemēram, par makšķerēšanas vai licencētās makšķerēšanas noteikumu neievērošanu paredzēts naudas sods no 20 līdz 500 latiem.

 Par zvejas noteikumu pārkāpšanu (tai skaitā neatļautu zvejošanu ar tīkliem) fiziskajām personām paredzēts naudas sods no 200 līdz 500 latiem, bet juridiskām personām - līdz 3000 latiem.

 Lai pilnībā kompensētu zivju resursiem nodarītos zaudējumus, normatīvajos aktos noteiktās pamattakses piemēro trīskāršā apmērā par makšķerēšanu bez makšķerēšanas kartes, pārsniedzot atļauto loma lielumu un minimālo pieļaujamo zivju garumu. Par līdaku tie ir 60 lati.

http://ziemellatvija.lv/portals/strenci/raksts.html?xml_id=10072

Tulkotājs
Ieejas forma
Kalendārs
«  Aprīlis 2018  »
PrOTCPkSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0