twitter facebook draugiem Strencu Biblioteka - Strenču Ziemeļgauja

Jaunu mājvietu iegūst rezervāta Strenču birojs

Kopš piektdienas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas Strenču biroja darbinieki strādā jaunās telpās -
ēkā Valkas ielā 16, 
kur atrodas arī Ziemeļvidzemes virsmežniecības Strenču mežniecība un Valsts meža dienesta Konsultācij
un pakalpojumu centra Valkas nodaļa.
 Birojs būs starpnieks starp rezervāta administrāciju un sabiedrību
 
Katru pirmdienu no pulksten 10.00 līdz 16.00 apmeklētājus pieņems Strenču biroja vadītāja, dabas aizsardzības nodaļas vecākā eksperte Rūta Zepa. Atsevišķās dienās birojā strādās arī biosfēras rezervāta administrācijas dabas aizsardzības daļas vadītājs Aldis Liepiņš. 
Jaunas telpas birojam savā ēkā ierādīja Strenču pilsētas dome. Tās ir plašākas un ērtākas, salīdzinot ar iepriekšējiem darba apstākļiem pilsētas tūrisma informācijas centrā (TIC), kur vietu nācās dalīt abu iestāžu - rezervāta un pašvaldības - darbiniekiem.
 Pilsēta iegūst idejas
 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts – starptautiskas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija – aptver Salacas upes baseinu (tajā ietilpst arī Sedas upe un tās apkārtne) un lielu daļu Rīgas jūras līča piekrastes Vidzemē. Rezervātam ir trīs biroji: centrālais – Salacgrīvā, reģionālie – Strenčos un Rūjienā.
Strenču domes TIC un arī pašvaldības projektu vadītāja Līga Sovere secina, ka biroja atvēršana Strenčos pilsētai ir ieguvums speciālistu dēļ, ar kuriem pašvaldība sadarbojas. Strādājot tūrisma jomā, viņai vienmēr bijis interesanti vairāk uzzināt par biosfēras rezervāta piedāvājumu ne vien Strenčos, bet arī apkārtnē.
"Rezervāta birojs Strenčos nozīmē, ka mums blakus ir par dabu, tās vērtībām un kultūrvēsturi zinoši cilvēki. Aldis Liepiņš pirmais ierosināja izveidot Strenču dabas taku un saveda kopā mūs ar akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" (LVM) speciālistiem. Jau ir redzams rezultāts, – strencēnieši atkal pa vācu stigu var nokļūt līdz Gaujmalai, jo, pateicoties sadarbībai ar LVM, ir uzcelts ļoti skaists tiltiņš pār vecupēm," priecājas Strenču TIC vadītāja.
 
 
Intereses – visā rajonā
 Valkas rajonā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā iekļaujas Kārķu un Ērģemes pagasts, daļēji – Ēveles, Valkas un Jērcēnu pagasts un Strenču un Valkas pilsēta.
Sākot no 2008. gada, Strenču biroja darbības lauciņš būs viss Valkas rajons. "Strenču birojam ir jauni uzdevumi," skaidro A. Liepiņš, "jo darbu plānā ir arī funkcijas, kuras izvirzītas Dabas aizsardzības reģionālajai struktūrvienībai." Šī struktūrvienība uzsāk darbību saistībā ar Vides ministrijas stratēģiju 2009. – 2011. gadam par dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūrvienību izveidošanu, balstoties uz lielo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju teritorijām un to bāzes. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir pirmais, kurš sāk īstenot šo stratēģiju savā teritorijā, attiecīgi paplašinot darbu tai piegulošajos apvidos, tai skaitā visā Valkas rajonā.
A. Liepiņš skaidro, ka rezervāta Strenču birojs ir starpnieks starp iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, kuras vēlas no rezervāta administrācijas iegūt informāciju par dažādu, arī saimniecisku darbību iecerēm rezervāta teritorijā, problēmām un iespējamajiem risinājumiem. "Birojs ir vieta, kur pieteikt savas intereses," aicina speciālists.
 
 
Projekta noslēguma seminārs Rīgā, Vides ministrijā
Ziemeļgaujas projekts noslēdzies

 

2007. gada 31. decembrī noslēdzās četrus gadus īstenotais Eiropas Savienības LIFE-Daba programmas finansētais projekts "Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana”.
Lai atskatītos uz projektā paveikto un iezīmētu Ziemeļgaujas nākotnes perspektīvas, 2007. gada nogalē tika organizēti vairāki projekta noslēguma semināri: Vijciemā, Gaujienā (4. decembrī), Strenčos (5. decembrī ) un Rīgā (12. decembrī).
Ziemeļgaujas projektu kopš 2003. gada oktobra īstenoja Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar partneriem - A/S "Latvijas valsts meži”, kooperatīvo sabiedrību "Zaubes kooperatīvs”, valsts SIA "Vides projekti”, Vidzemes attīstības aģentūru, Gaujienas pagasta padomi un Virešu pagasta padomi.
Projekta ietvaros veikti sekojoši pasākumi:
  • Eiropas Savienības mērogā aizsargājamo sugu un biotopu inventarizācija un kartēšana;
  • dabas vērtību aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana (agrovides plāni zemnieku saimniecībām, dabas aizsardzības plāns un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts aizsargājamo ainavu apvidum „Ziemeļgauja”);
  • mikroliegumu veidošana aizsargājamos meža biotopos un aizsargājamo sugu dzīvotnēs mežos;
  • pļavu biotopu atjaunošana;
  • pļavu biotopu uzturēšana 6 paraugteritorijās (šim nolūkam iepirkts 91 liellops, katrā
Projektā īstenotā zālāju noganīšana
  • paraugteritorijā uzbūvēts aploks un nojume); agrovides finansējuma piesaistes veicināšana pārējām bioloģiski vērtīgajām zālāju platībām ainavu apvidū;
  • meža apsaimniekošana medņu riesta vietās un priežu meža biotopos – galvenokārt egļu paaugas un otrā stāva koku izciršana, lai nodrošinātu piemērotus apstākļus medņu riestam un gaismas prasīgām aizsargājamām sugām;
  • vecu, agrāk klajumā augušu ozolu atbrīvošana no krūmu un jaunāku koku apauguma;
  • apsaimniekošanas pasākumu monitorings;
  • informatīvi izglītojošā darbība (semināri, bukleti, informācijas un izglītības centrs, dabas takas, informācijas stendi, filma un ziņu sižeti, interneta mājaslapa).
Aizsāktie dabas aizsardzības pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū pēc projekta beigām tiks turpināti, iesaistoties gan lauku partnerībai „Ziemeļgauja”, gan Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātam (ZBR).
ZBR direktors Valērijs Seilis seminārā Strenčos informē par rezervāta administrācijas funkcijām Ziemeļgaujā.
Aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldību, atbilstoši Vides ministrijas stratēģijā 2007.-2009. gadam paredzētajai Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūru veidošanai, ir uzņēmies Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, kas no 2007. gada decembra sāka pildīt šīs funkcijas.
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta "pārstāvniecība” Ziemeļgaujā atrodas kopējās telpās ar Lauku partnerību "Ziemeļgauja” – Strenčos, Valkas ielā 16.
ZBR direktors Valērijs Seilis seminārā Strenčos informē par rezervāta administrācijas funkcijām Ziemeļgaujā.
 
Ilze Vilka
Apmeklējiet arī Ziemļgaujas mājas lapu: www.zgauja.lv un fotogaleriju par Ziemļgaujas dabu
 
 
http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=28866
Ziemeļgauju apmeklē Zviedrijas Vides Aizsardzības aģentūra
Š. g. 13. maijā projekta "Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana" teritoriju apmeklēja Zviedrijas Vides Aizsardzības aģentūras
("Swedish Environmental Protection Agency") darbinieki. Zviedrijas VAA ir galvenā Zviedrijas valsts vides aizsardzības iestāde.
Zviedrijas VAA darbinieki Ziemeļgaujas projekta koordinatores Ilzes Vilkas pavadībā tika iepazīstināti ar aizsargājamo ainavu apvidu "Ziemeļgauja",
dabas vērtībām un dabas aizsardzības jautājumiem Ziemeļgaujā.
Tika apskatīti Gaujas stāvkrasti un primārie meži Valkas pagastā, apmeklēta projekta pirmā paraugteritorija Valkas pagastā - zemnieku saimniecībā "Krastiņi",
kur viesi aplūkoja atjaunotās pļavas un pļavu uzturēšanas procesu noganot. 
Nākamais apskates objekts bija parkveida pļavas pie "Marsu" mājām ar vairākus simtus gadu veciem ozoliem, kuros mīt lapkoku praulgrauzis.
Parkveida pļavas ar vecajiem ozoliem izraisīja zviedros īpašu interesi. 
Projekta informācijas centrā Strenčos Zviedrijas VAA darbinieki tika iepazīstināti ar projekta aktivitāšu informatīvajiem materiāliem un fotogrāfijām.
Kopumā Ziemeļgaujas teritoriju apmeklēja 12 Zviedrijas Vides Aizsardzības aģentūras darbinieki

http://www.zgauja.lv/lv/ziemelgauja/par/zinuarhivs/13/
Tulkotājs
Ieejas forma
Kalendārs
«  Aprīlis 2018  »
PrOTCPkSSv
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0